Kriterlerimiz ve Hedefimiz

İnsan kaynakları kriterlerimizin özü, “BİZ” temeline dayanır. Biz; Açık Holding'i oluşturan temel taşlar olarak, çok sesli ve çok güçlü büyük bir aileyiz. Tüm iş arkadaşlarımızı bu büyük ailenin bir parçası olarak görürüz. Birlikte yarattığımız ekip ruhu, dayanışma ve ortak hareket etme yeteneğimizle, başarımızı sürdürülebilir çizgide daha yukarıya taşımak için çalışırız.

Kriterlerimiz:
• İletişimimiz açık ve nettir
• Ortak kararları her zaman destekleriz
• İş arkadaşlarımızla bilgi paylaşır, iş birliği içinde oluruz
• Herkesle empati kurar, sorunlarımızı birlikte çözeriz
• Farklı görüşleri cesaretlendirir ve destekleriz
• Başarmak için çok çalışırız
• Engeller karşısında pes etmeyiz
• Zor hedefler için yeni yöntemler buluruz
• Zamanı ve kaynakları doğru kullanırız
• Sorunlara değil, çözüme odaklanırız

Hedeflerimiz:
• İnsana değer katan
• Yaşam kalitesini arttıran
• Geri bildirime önem veren
• Adil ve başarıyı paylaşan

Yapımızın sürdürülebilirliği için çalışmaktır. Markalarımızı, her zaman ve her yerde en iyi şekilde temsil etmektir.

TEMEL KRİTERLERİMİZBizi tanıyın...

İLETİŞİMBize ulaşın...

Telefon: 0212 502 38 10Mail: ik@acik.com

• Motivasyon ve ekip ruhunu arttırıcı çalışmalar, kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler, çalışma huzuru ve iş güvenliği için gerekli olan ortamı sağlarız.
• Şirketlerimiz arasındaki yakın iletişim ve takım ruhunun pekiştirilmesi, sinerjinin artırılması için çalışmalar yaparız.
• Personel ödüllendirme sistemimiz kapsamında çalışanlarımızın başarılarını fark ederek, ortak değerler ve yetkinliklerine dayalı olarak ödüllendiririz.
• İşe alınma ve ünvanların verilmesinde, görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, bilgi, tecrübe, öğrenim gibi gerekli koşullar ararız.
• İş arkadaşlarımızın niteliklerine göre, en verimli olacağı kadrolara atanmalarına özen gösteririz.
• Özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet kurallarına uyulmasını esas alırız.
• İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım gözetmeyiz.
• İş arkadaşlarımızın SGK nezdinde sosyal güvenliğini sağlarız.
• Koşulsuz müşteri memnuniyetinin kurumumuzu var eden en önemli unsur olduğu bilincini yaygınlaştırmaya ve kalıcı olmasını sağlamaya çalışırız.

Adil | Şeffaf | Dürüst | Güvenilir | Rekabetçi | Dinamik | Gelişim Odaklı | Yenilikçi